Bestilling af enkeltrom

Prisen for enkeltrom er NOK 4.770